Služby poskytované fyzickým osobám

 • Kompletní servis při převodu nemovitosti
  • sepsání smluv – kupní, darovací, úschovní
  • podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí
  • zprostředkování znaleckého posudku potřebného pro daňové přiznání
  • zpracování daňového přiznání k dani z nabytí nemovitosti
 • Vymáhání pohledávek (příprava žaloby, návrh na nařízení exekuce)
 • Náhrada škody
 • Zastupování v soudním řízení
 • Vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Zastoupení v rozvodovém řízení
 • Úprava poměrů k nezletilému dítěti
 • Podání insolvenčního návrhu